Robert Bolesta -Managing Partner

Pan Robert Bolesta posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie finansowym związanym z transakcjami M&A i pozyskiwaniem finansowania. Przed Carslon Capital Partners był związany z Navigator Capital i Forum Capital jako Partner Zarządzający. Pracował również w Rabobank na stanowisku Senior Strategic Advisor, a następnie jako Associate Director w zespole M&A. Wcześniej pracował w europejskim oddziale amerykańskiej firmy doradczej – Sparks Inc., gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego.

Uczestniczył w wielu projektach doradczych, związanych z budowaniem strategii firm (m. in. dla: Hormel Foods, Polskie Młyny, Animex, Jutrzenka), doradzał w procesach fuzji i przejęć (m. in. dla: Avebe, Celia, Dossche, Lactalis, Land O’Lakes, Nestle, Polmlek, Smithfield Foods, Rolnik), w transakcjach MBO (Termo Organika, Blau Farma) oraz przygotowaniem i wdrożeniem dużych programów finansowania syndykowanego działalności firm (Animex, Polskie Młyny), a finansowania transakcji M&A oraz MBO/LBO. Uczestniczył w realizacji dwóch emisji prywatnych, z których obie zakończyły się wprowadzeniem spółek na rynek New Connect (Milkpol SA, Mabion SA). Łącznie zakończył z sukcesem kilkanaście transakcji M&A. Posiada również doświadczenie w interim management i business development.

Robert Bolesta ukończył studia w SGGW w Warszawie, MBA w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe z bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posługuje się językiem polskim (ojczysty) i angielskim.