Pozyskiwanie finansowania

Carlson Capital Partners posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorstwom z licznych branży w pozyskiwaniu finansowania na potrzeby realizacji przejęć spółek, wykupów menedżerskich lub realizacji planu rozwoju organicznego. Każdy program inwestycyjny wymaga indywidualnego podejścia do zapewnienia mu odpowiedniego finansowania, a zatrudnienie doradcy podnosi wiarygodność spółki, pozwala uniknąć częstych błędów i przede wszystkim zwiększa szanse na otrzymanie finansowania. Carlson Capital Partners podnosi swoją skuteczność poprzez sieć kontaktów wśród banków inwestycyjnych, funduszy oraz indywidualnych inwestorów zlokalizowanych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Doradzamy przy pozyskiwaniu m.in. następujących form finansowania:

  • Kredyty i pożyczki bankowe,
  • Leasingi zwrotne, operacyjne i finansowe,
  • Emisja obligacji,
  • Wprowadzania na rynek NewConnect,
  • Trade finance.
  • Fundusze Private Equity i Venture Capital,
  • Transakcje na Rynku niepublicznym – Private Placement, pre-IPO,
  • Finansowanie przejęcia innej spółki, Acquisition Finance,
  • Finansowanie projektów inwestycyjnych, Structured Finance, Project Finance.

Zakres prac wymagany do pozyskania finansowania obejmuje zazwyczaj opracowanie Biznes Planu Spółki, skompletowanie wszystkich dokumentów wymaganych przez podmioty finansujące, opracowanie listy potencjalnych podmiotów finansujących, przeprowadzenie prezentacji i spotkań z wybranymi podmiotami, przeprowadzenie negocjacji, rozstrzygnięcie kwestii prawnych związanych m.in. z umową finansowania.