Usługi powiernicze

Carlson Capital Partners świadczy usługi powiernicze w zakresie nie wymagającym uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, tj.:

  • przyjmowanie do depozyt dokumentów i papierów wartościowych,
  • wykonywanie na zlecenie klienta praw ze zdeponowanych papierów wartościowych,
  • wystawianie i przesyłanie na zlecenie klienta dyspozycji związanych ze zdeponowanymi dokumentami i papierami wartościowymi,
  • wystawianie i przesyłanie na zlecenie klienta oświadczeń, świadectw, informacji dotyczących zdeponowanych dokumentów i papierów wartościowych,
  • powyższe uslugi objęte są najwyższymi standardami bezpieczeństwa i poufności.

Oferujemy również usługi powiernicze w innych jurysdykcjach.