pre-IPO/IPO

Carlson Capital Partners świadczy usługi doradcze w zakresie Private Placement oraz procesów pre-IPO oraz IPO, w szczególności na rynku New Connect. Jest to doskonały sposób pozyskania kapitału, szczególnie dla spółek dynamicznie rozwijających się, o dużym potencjale wzrostu. Usługi CCP w tym zakresie obejmują:

  • Przygotowanie naszego Klienta do przekształcenia w spółkę akcyjną jeżeli nie posiada takiej formy prawnej,
  • Przygotowanie Spółkę do podwyższenia kapitału – pomagamy znaleźć inwestora strategicznego (albo finansowego) lub pozyskać dodatkowe finansowanie w innej formie /pre-IPO/, sporządzamy dokumentację, biznes plan, memorandum informacyjne oraz wycenę,
  • Przygotowanie oferty Private Placement – tworzymy dokument informacyjny, współpracujemy z domem maklerskim, biegłymi rewidentami, agencją PR, przygotowujemy i nadzorujemy prace nad dokumentami i prezentacjami dla inwestorów,
  • Współpracę z naszymi Klientami również po debiucie Spółki – pomagamy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, oraz we wdrożeniu zasad corporate governance.

Upublicznienie Spółki nie jest celem samym w sobie, a jedynie etapem – wielkim krokiem – na drodze dynamicznego rozwoju firmy, instrumentem służącym do osiągnięcia celów strategicznych. Wiele firm zawdzięcza sukces właśnie upublicznieniu, gdyż pozwala ono osiągnąć ogromne korzyści, takie jak:

  • Pozyskanie stosunkowo niedrogiego kapitału na rozwój firmy, szczególnie w przypadku nowych emisji akcji Spółek już notowanych,
  • Poprawa wiarygodności kredytowej Spółki, co pociąga za sobą możliwość pozyskania tańszego finansowania w przyszłości,
  • Ogromny wzrost wiarygodności Spółki – uwiarygodnienie w oczach inwestorów, klientów, dostawców i innych kontrahentów,
  • Sukces marketingowy – znacznie większa rozpoznawalność Spółki oraz jej produktów i usług,
  • Pełna przejrzystość Spółki – wzrost reputacji Spółki i większa efektywność systemu zarządzania,
  • Wzrost wartości rynkowej Przedsiębiorstwa.

Ponad 90% spółek jest bardzo zadowolonych z IPO i wybrałoby ponownie wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jako właściwą drogę rozwoju.