Restrukturyzacje

Przeprowadzamy również procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach charakteryzujących się słabszą kondycją finansową. Jak doradcy z wieloletnim doświadczeniem przeprowadzamy badania due diligence czy też audyty biznesowe.

Oferując usługi doradztwa przy restrukturyzacji finansowej kierujemy się w Carlson Capital Partners dążeniem do osiągnięcia optymalnej struktury finansowej przy najniższych z możliwych kosztach długu. Sukcesy w restrukturyzacjach finansowych zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu w analizie finansowo-prawnej zobowiązań, rozległym kontaktom wśród instytucji finansowych oraz zdolnościom negocjacyjnym.

Proces restrukturyzacji rozpoczynamy od gruntownej analizy finansowo-prawnej. Analiza finansowa dotyczy przede wszystkim zdolności kredytowej i przyszłego potencjału do obsługi długu. Analiza prawna restrukturyzowanej spółki skupia się w swej najważniejszej części na ocenie warunków finansowych kredytów oraz wartości zabezpieczeń wymaganych przez banki.

Po przeprowadzeniu analizy dokonujemy wyznaczenia optymalnej struktury długu i kapitałów własnych. W kwestii restrukturyzacji długu dążymy do wynegocjowania na nowo korzystniejszych warunków kredytowych. Korzystne warunki kredytowe osiągamy dzięki agregacji zadłużenia w mniejszej liczbie banków lub pośród innych banków, z których spółka jeszcze nie korzystała. Drugim istotnym warunkiem powodzenia jest przedstawienie bankom kredytodawcom szczegółowego biznes planu, w oparciu, o który następować będą spłaty zadłużenia. Istotnymi elementami procesu restrukturyzacji jest odpowiednia akcja informacyjna wśród banków obsługujących korporacje, dzięki której można szczegółowo zbadać ofertę banków. Końcowym etapem całego procesu restrukturyzacji finansowej są umiejętne negocjacje warunków nowych kredytów.

W przypadku, kiedy zostaną wykorzystane wszystkie bankowe źródła finansowania często przeprowadzamy proces poszukiwania partnera finansowego pośród funduszy private equity, które są gotowe przyjąć wyższe ryzyko w sytuacji, kiedy spółka może wygenerować zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie ok. 30%.