Private Equity

Prowadzimy również działalność związaną z zarządzaniem funduszami private equity. Naszą specjalizacją są inwestycje w małe i średnie spółki z Europy Centralnej i Wschodniej. Jesteśmy stałym doradcą funduszu Carlson Private Equity.

Fundusze private equity oferują wsparcie kapitałowe dla spółek we wczesnych stadiach rozwoju, realizujących obiecujące strategie. Celem inwestycji funduszu jest osiągnięcie zwrotu na poziomie ok. 30% rocznie.

Minimalne kwoty, jakie powyższe instytucje z reguły inwestują, zaczynają się od 2 mln USD, choć na rynku działają też takie fundusze, które specjalizują się w inwestycjach o małych wartościach w przedziale od 500 tys. USD do 2 mln USD.

Inwestycja funduszu ma z reguły postać podwyższenia kapitału, ale popularne jest również połączenie podwyższenia kapitału z długiem, co pozwala zwiększyć efektywność podatkową inwestycji funduszu.

W celu zabezpieczenia swoich inwestycji fundusze oczekują możliwości wpływania na strategiczne zarządzanie celem inwestycyjnym, zasiadania w radzie nadzorczej oraz prawa weta w przypadku kluczowych decyzji mających wpływ na przyszłość spółki.

Fundusze private equity realizują zwrot z inwestycji poprzez sprzedaż posiadanego pakietu akcji do inwestora strategicznego, do starych akcjonariuszy lub poprzez wprowadzenie spółki na giełdę. Sprzedaż akcji może nastąpić razem z pozostałymi akcjonariuszami.

Standardowy okres inwestycji funduszu waha się od 3 do 5 lat. W tym czasie fundusz staje się partnerem dla właścicieli celu inwestycyjnego. Bardzo często fundusze inwestycyjne wnoszą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu finansami spółek i organizacji sprzedaży oraz ustalaniu założeń strategii działania i pozyskaniu właściwych ekspertów z dziedziny finansów, marketingu i technologii.