Kontakt

Carlson Capital Partners Sp. z o.o.

Budynek InterContinental ul. Emilii Plater 49 00-125 Warszawa tel.: +48 22 487 50 14 fax: +48 22 328 80 66 e-mail: office@carlsonfinance.com www.carlsonfinance.com Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025669 NIP 952-18-92-589 Kapitał zakładowy 1.551.000,00 PLN, w pełni opłacony.