Kontakt

Carlson Capital Partners Sp. z o.o.

Budynek InterContinental
ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa

tel.: +48 22 487 50 14
fax: +48 22 328 80 66

e-mail: office@carlsonfinance.com

www.carlsonfinance.com

Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS 0000025669
NIP 952-18-92-589
Kapitał zakładowy 1.551.000,00 PLN, w pełni opłacony.