Misja

Zadaniem każdego pracownika Carlson Capital Partners jest przede wszystkim rozwiązywanie problemów, z jakimi zwracają się do nich klienci. Do każdego aspektu wyznaczonego zadania przywiązywana jest najwyższa uwaga, a jego rozwiązanie wiąże się z zaangażowaniem zespołu doświadczonych profesjonalistów, od momentu pierwszego spotkania z klientem aż do zakończenia transakcji.

Istotnym elementem naszego podejścia do pracy jest określenie potrzeb klienta i ocena wykonalności potencjalnego projektu już na samym wstępie współpracy z klientem. Bez dodatkowych kosztów i zobowiązań przygotowujemy analizę projektu, która następnie jest omawiana w zaufaniu z przyszłym klientem.

Może się zdarzyć, że rozpatrywana transakcja nie zostanie oceniona przez Carlson Capital Partners jako odpowiedni dla nas lub wykonalny projekt. W takich przypadkach, potencjalny klient otrzyma obiektywną odpowiedź i porady, zgodnie z założeniem polityki Carlson Capital Partners polegającej na budowaniu długoterminowych relacji z klientem.

Celem Carlson Capital Partners jest stworzenie lub zidentyfikowanie opcji, które mogą przyczynić się do zwiększenia wartości firmy klienta.

Nasza firma nie kieruje się wyłącznie chęcią inwestowania kapitału. Staramy się dla naszego klienta wykreować optymalne rozwiązanie czy to poprzez refinansowanie zadłużenia czy też sprzedaż części a nawet całości firmy.

Międzynarodowy zasięg usług świadczonych przez Carlson Capital Partners świadczy o sile firmy. Chociaż firma zajmuje się głównie projektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, baza jej kontaktów obejmuje również Wielką Brytanię i rynki innych krajów