Łukasz Marczuk – prokurent

Łukasz Marczuk pracuje w CCP od 2004. Specjalizuje się w projektach fuzji i przejęć oraz w wycenach przedsiębiorstw. W CCP Łukasz prowadzi projekty z zakresu fuzji i przejęć oraz projekty pozyskania finansowania i odnosi w tej dziedzinie znaczące sukcesy. Jako pracownik CCP brał udział w licznych projektach między innymi z branży budowlanej, telekomunikacyjnej, chemicznej, motoryzacyjnej, hutniczej, lotniczej czy spożywczej.

Łukasz zaczynał swoją karierę zawodową w BRE Banku S.A. w Warszawie w Departamencie Inwestycji Finansowych oraz w Departamencie Instytucji Finansowych, gdzie zajmował się sporządzaniem analiz finansowych, oraz raportów dla zarządu i GINB. Pracował także w Biurze Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie brał udział w projektach dotyczących audytu jednostek budżetowych.

Łukasz jest absolwentem Kierunku Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Stosunków Międzynarodowych na SGH.

Posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny finansów, rachunkowości finansowej i zarządczej. Mówi biegle po polsku, rosyjsku i angielsku.