Fuzje i przejęcia

W ramach przeprowadzanych transakcji Mergers & Acquisitions wspieramy naszych klientów w procesach planowania, przygotowania i przeprowadzenia lokalnych oraz międzynarodowych transakcji na rynku niepublicznym i publicznym. Zapewniamy naszym klientom zamknięcie transakcji na najlepszych warunkach poprzez:

  • Poszukiwanie oraz szczegółową ocenę celów inwestycyjnych lub potencjalnych inwestorów,
  • Przeprowadzenie analizy finansowej w ramach badania spółki (due diligence) we współpracy z renomowanymi biurami biegłych rewidentów i kancelariami prawnymi, które opracowują analizy księgowe oraz prawne,
  • Sporządzenie wyceny spółek – potencjalnych celów inwestycyjnych oraz będących przedmiotem sprzedaży,
  • Sporządzenie studium wykonalności inwestycji wraz ze szczegółowym biznesplanem lub memorandum informacyjne spółki,
  • Doradztwo przy negocjacjach oraz po zakończeniu transakcji.

M&A to doskonały sposób na zwiększenie wartości firmy oraz na dynamiczny wzrost dzięki synergiom wynikającym z połączenia dwóch (lub większej ilości) przedsiębiorstw z tej samej branży. W transakcji reprezentujemy stronę kupującą lub sprzedającą. Każdy przypadek jest odmienny, każdy proces niezwykle skomplikowany, każdą możliwą transakcję wnikliwie analizujemy, a mając doświadczenie zarówno w kupnie, jak i w sprzedaży spółek, potrafimy precyzyjnie doradzić naszemu Klientowi w każdej sytuacji.

Firma Carlson Capital Partners Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Siedziba

  • InterContinental
  • Emilii Plater 49
  • 00-125 Warszaw

Kontakt