Artur Jędrzejewski – Partner

Pan Artur Jędrzejewski posiada ponad 15 letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. W CCP pracuje od 2001 roku. Poprzednio pracował w BRE Corporate Finance S.A. na stanowisku dyrektora, gdzie był odpowiedzialny za pozyskiwanie i przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć oraz doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw. Wcześniej pracował dla Netia Telekom jako dyrektor do spraw analiz biznesowych, w towarzystwie ubezpieczeniowym Commercial Union Ubezpieczenia na Życie S.A. oraz w Banku Pekao S.A. (Unicredito Italiano) jako oficer kredytowy. Sukcesem zakończyły się prowadzone przez Pana Artura Jędrzejewskiego projekty prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, w tym: Izolacja Zduńska Wola (Icopal), PLL LOT S.A., Cementownia Warszawa – Dykerchoff, Polfa Łyszkowice dla Byk Gulden. Doradzał klientom zagranicznym (m.in. First Data Corporation, Nationwide Global Holdings, DG Bank, Lafarge, Union Group, Eckes AG, Daewoo Corporation, Securo Investment), jak i krajowym (w tym: BRE Bank, BRE Asset Management, Netia Telekom, Hoop S.A., Bank Przemysłowy, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Infrastruktury). Obecnie członek Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A. Pan Artur Jędrzejewski jest absolwentem The University of Minnesota (tytułu WEMBA), Szkoły Głównej Handlowej (studia doktoranckie z ekonomii – ubezpieczenia i fundusze emerytalne). Posiada również tytuł magistra z Finansów i Bankowości w Szkole Głównej oraz ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości. Pan Artur Jędrzejewski mówi biegle po polsku i angielsku, w stopniu zaawansowanym po francusku, w stopniu średniozaawansowanym po rosyjsku i posiada podstawową znajomość języka niemieckiego oraz czeskiego i słowackiego.