Anna Jędrzejewska – Wiceprezes Zarządu

Anna Jędrzejewska posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (zespoły liczące nawet do 300 osób) oraz zarządzania projektami, czynnie uczestniczyła w procesie reformy emerytalnej w Polsce, posiada doświadczenie w: projektowaniu i określeniu specyfikacji systemów komputerowych oraz ich wdrażaniu, projektowaniu procedur spójnych z profilem działalności firmy oraz projektowaniu systemów komputerowych, budżetowaniu i zarządzaniu budżetem jednostki oraz zarządzaniu i kontrolą należności. Anna posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w Commercial Union Polska S.A., gdzie pracowała jako Wicedyrektor zarządzający działem obsługi polis oraz rejestracji i kontroli należności. Pełniła również funkcję Wicedyrektora w Commercial Union Financial Services Sp. z o.o., gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie działem obsługi i rejestracji umów emerytalnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizację pracy oraz kontrolę jakości i efektywności pracy, projektowanie i kontrolę procedur, kontrolę należności emerytalnych (składek emerytalnych), budżetowanie i kontrola budżetu jednostki, zarządzanie projektami. Anna skończyła Rachunkowość i Podatki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, posiada tytuł magistra z kierunku zarządzanie finansami. Ukończyła również kurs Corporate Finance for Executives na London Business School. Anna mówi biegle po polsku i angielsku, w stopniu zaawansowanym po rosyjsku oraz posiada podstawową znajomość języka czeskiego i słowackiego.